Anna palautetta

Eroretki-palvelu on osa Lastensuojelun Keskusliiton Neuvo -hanketta.
Eroretki on toteutettu opiskelijaprojektina Lastensuojelun Keskusliiton ja Vaasan ammattikorkeakoulun yhteistyönä.
Raha-automaattiyhdistys tukee Neuvo -hanketta.